Více o udržitelných materiálech

Využití udržitelných materiálů je základem udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Udržitelný materiál je takový materiál, který splňuje vysoké technické požadavky a jeho použití představuje menší zátěž na životní prostředí. Udržitelné výrobky jsou znovuvyužitelné, obnovitelné, recyklovatelné nebo alespoň energeticky využitelné.

 

Součástí principů cirkulární ekonomiky je využití udržitelných materiálů a výrobků, které představují menší nároky na zdroje a spotřebovanou energii při výrobě. Vlastnosti udržitelných materiálů lze kvantifikovat pomocí metody LCA a EPD. Udržitelné materiály jsou šetrné nejen k životnímu prostředí vně budovy, ale mohou pomáhat tvořit zdravé vnitřní prostředí uvnitř.