6 Recyklace stavebních hmot

Efektivita recyklace stavebních hmot je dána samotným výběrem stavebních materiálů i čistotou stavebních hmot po demolici.

Problémem recyklace stavebních hmot je různorodý charakter suti. Proto je nutné třídit stavební hmoty pokud možno na místě demolice (viz. Ukončení životnosti). Dotřídění na sběrných dvorech nebo u výrobce recyklátů prodražuje a komplikuje proces recyklace. Čistota vytříděného materiálu se projeví zejména při náročnějších formách recyklace. Výběr stavebních hmot v návrhu budovy určuje technologickou a energetickou náročnost recyklace materiálů.

Upřednostňovány jsou energeticky nenáročné způsoby recyklace, které neznehodnocují zpracovávaný materiál nebo prvek a umožňují jeho plnohodnotné nové využití. Podstatné je, aby recyklovaný materiál dosahoval vlastností srovnatelných s prvotní surovinou. Příklady z praxe