3 Stavba budovy

Kvalita a způsob stavby budovy a zabudování stavební komponent má zásadní vliv na životnost a opravitelnost jednotlivých stavebních prvků.

Hlavní strategií je optimatizace stavebních postupů tak, aby nevznikal odpad, a pokud vznikne, aby byl recyklován. Toho lze dosáhnout: 

  • používáním standardizovaných rozměrových modulů, 
  • přesnou přípravou a plánováním výstavby, aby se předcházelo zbytečným prořezům materiálu, 
  • pečlivou kontrolou kvality na stavbě, aby se předcházelo dodatečným úpravám, 
  • prefabrikací jednotlivých dílů a optimalizaci jejich dopravy a přímého zabudování, bez zbytečného překládání a skládování na stavbě,
  • využití nových technologiích pro přesnou automatizovanou výstavbu (např. 3D tisk), 
  • pečlivou ochranou skladovaného materiálu a manipulací se stavebními výrobky, aby nešlo k jejich poškození a znehodnocení, 
  • zapojením do systému třídění a sběru stavebních a demoličních odpadů, 
  • šetrným nakládáním s technologickým materiálem (pažení, lešení, bednění) tak, aby bylo umožněno jeho opakovaně použití.