2 Výroba stavebních materiálů / doprava

Při volbě stavebních materiálů záleží na tom, jak je efektivní a energeticky náročný proces výroby ze surovin.

Cirkulární ekonomika klade důraz na šetření primárních zdrojů a upřednostňuje využívání recyklátů, materiálů z obnovitelných zdrojů nebo znovuužívání vybraných stavebních prvků ze starých staveb. Součástí principu udržitelnosti je minimalizace spotřeby energie na výrobu a dopravu materiálů. Při volbě materiálů tak záleží na tom, jak efektivní a energeticky náročný je proces výroby materiálů a výrobků ze surovin. Množství energie, kterou je potřeba vynaložit nejen na výrobu, ale i těžbu a dopravu se nazývá zabudovaná nebo šedá energie (embodied energy). Odkaz na LCA a EPD

Výběr stavebních materiálů vs. Recyklace SDO

Efektivita recyklace a vlastnosti výsledných recyklátů jsou mimo jiné určovány kvalitou a výběrem stavebních materiálů. Z hlediska technických vlastností recyklátu by měly být upřednostňovány materiály, které umožňují zpracování na technicky rovnocenný produkt (upcycling). Do nižší kategorie je potřeba umístit materiály, které neumožňují zpracování na technicky rovnocenný produkt, ale nabízejí vysokou možnost tržního uplatnění recyklátu. V nejnižší kategorii se nacházejí hmoty s organickými příměsemi, u kterých nelze provést oddělení základních materiálů. Jejich recyklace a další využití jsou problematické.Z hlediska technologické a energetické náročnosti je vhodné dávat přednost nenáročným způsobům zpracování.