Udržitelné materiály v cirkulární ekonomice

Cirkulárni ekonomika představuje systém, který šetří naše primární zdroje.

Práce architekta je příležitostí minimalizovat vliv stavby na životní prostředí a množství stavebního odpadu ve všech fází životního cyklu budovy.

Podrobnosti

Při volbě stavebních materiálů záleží na tom, jak je efektivní a energeticky náročný proces výroby ze surovin.

Podrobnosti

Kvalita a způsob stavby budovy a zabudování stavební komponent má zásadní vliv na životnost a opravitelnost jednotlivých stavebních prvků.

Podrobnosti

Při provozu budovy je kladen důraz na činnosti, které její životnost prodlužují. Jednotlivé prvky stavby by tak měly být snadno opravitelné, vyměnitelné a obnovitelné.

Podrobnosti

Na konci své životnosti je budova vnímána jako materiálová banka.

Podrobnosti

Efektivita recyklace stavebních hmot je dána samotným výběrem stavebních materiálů i čistotou stavebních hmot po demolici.

Podrobnosti

Víte že…

25 - 30% z celkové produkce odpadů v Evropské Unii tvoří stavební a demoliční odpad

Víte že…

Přes polovinu celkové produkce odpadů v ČR tvoří stavební a demoliční odpady

Víte že…

Evropská unie má za cíl zvýšit podíl recyklovaných a znovuvyužitých stavebních odpadů na 70 %